Foto Maarten Tromp

Bureau

Hans de Zwart

Stuur mail

Onze vrijheid en de democratie staan onder druk nu de meeste van onze interacties digitaal gemedieerd zijn. Ze zijn het beschermen waard.

In de afgelopen jaren ben ik op veel verschillende manieren bezig geweest met de relatie tussen technologie en de maatschappij. Ik ben gefascineerd door de mogelijkheden van technologie en vaak een enthousiaste gebruiker van producten en diensten die mijn leven verrijken. Tegelijkertijd zie ik steeds vaker dat we technologie klakkeloos in ons leven accepteren. We denken daarbij zelden na over de consequenties op de langere termijn.

Mijn carrière is divers. Ik ben begonnen als docent bewegingsonderwijs in Amsterdam Zuidoost, heb daarna kennis gemaakt met de open-source wereld als consultant op het gebied van digitale leeromgevingen en heb een aantal jaar als innovatie expert gewerkt bij Shell. Sinds 2011 ben ik betrokken bij Bits of Freedom als vrijwilliger. Ik zie het dan ook als een voorrecht om nu als directeur van Bits of Freedom fulltime te kunnen werken aan een digitaliserende wereld waarin privacy en vrijheid van meningsuiting nog steeds betekenis hebben. Met ons uitzonderlijk competente team en de vele vrijwilligers moeten we een verschil kunnen maken.

Rejo Zenger

Stuur mail

Als vanzelfsprekend ben ik geïnteresseerd in een duurzame, open en vrije samenleving.

Vanaf de eerste dagen ben ik gefascineerd door de onbegrensdheid en het open karakter van het internet en de vrijheid die dat oplevert. Maar ik zie ook de noodzaak om die vrijheid te beschermen. In de strijd tegen spam ben ik eind 2002 het project spamvrij.nl begonnen. Vanaf dat moment heb ik als systeembeheerder bij verschillende internet providers meegewerkt aan de technische infrastructuur waarop het internet draait. Net als andere techneuten was de groeiende drang tot controle door overheid en bedrijfsleven een doorn in het oog. Nu kan ik een bijdrage aan leveren aan een beweging die daar onderbouwd en constructief tegen ageert.

Daphne van der Kroft

Stuur mail

Dat wat ik belangrijk, interessant en leuk vind, komt in deze baan bij elkaar.

Je vindt me twee keer op deze pagina. Nadat ik eerder eens vertrok bij Bits of Freedom heb ik voor prachtige bedrijven mogen werken en initiatieven mogen helpen: Public Affairs bij XS4ALL, de crowdfundingcampagne voor de journalistieke start-up De Correspondent, communicatiestrategie bij de start van de decentrale energieleverancier Vandebron en Public Policy bij de advocaten van bureau Brandeis.

Op al die plekken heb ik verder kunnen leren op het gebied van onderzoek, communicatiestrategie en politieke dynamiek. Deze lessen mag ik nu weer inzetten voor Bits of Freedom. En dat is hard nodig, want in de afgelopen jaren is internetvrijheid nog verder onder druk komen te staan; zoveel hebben de Snowden-onthullingen en vele nieuwe wetsvoorstellen ons geleerd. Ik verheug me erop om dit te doen samen met mijn nieuwe, gedreven collega’s en alle mensen die in onze doelen geloven, ons steunen en ons weer op nieuwe ideeën brengen.

Ton Siedsma

Stuur mail

Bij Bits of Freedom heb ik de kans onnodige inbreuken op grondrechten te voorkomen.

Tijdens mijn studie rechten in Nijmegen heb ik een voorliefde ontwikkeld voor het snijvlak tussen digitale burgerrechten, technologie en (strafvorderlijke) opsporingsmethoden. Het werk dat ik nu voor Bits of Freedom doe, ligt precies in het verlengde van mijn interesses. In mijn werk voor Bits of Freedom wil ik me graag inzetten voor een betere controle op overheidshandelen. Daarbij wil ik zorgen dat er geen inbreuk wordt gemaakt op onze digitale grondrechten, tenzij daar hele goede redenen voor zijn. Het wordt daarnaast steeds moeilijker om je daadwerkelijk anoniem op internet te begeven. Toch is dat erg belangrijk. Niet omdat je iets te verbergen hebt, maar gewoon omdat je geen zin hebt om alles wat je doet met anderen te moeten delen. Ik zet me graag in om onszelf de mogelijkheid te geven te beslissen met wie we welke informatie willen delen.

Evelyn Austin

Stuur mail

Als je alternatieven wilt, moet je die zelf creëren.

Voor mij betekende dat als kind vooral een toevlucht zoeken in boeken. Later leerde ik dat je alternatieven samen maakt en met gelijkgestemden in stand houdt.

Via de kunsten, namelijk als programmamaker, redacteur en onderzoeker, ben ik bij Bits of Freedom terechtgekomen. Op 16 december, de dag van de Big Brother Awards, ben ik begonnen als Bewegingbouwer. Hier kan ik bijdragen aan een vrije samenleving waarin gemaakt en geleefd kan worden. De komende tijd wil ik me toeleggen op het groter, sterker en duurzamer maken van de beweging. Dat betekent onder andere het samenbrengen van gelijkgestemden en het vergroten van de diversiteit.

Inge Wannet

Stuur mail

Het is voor mij van groot belang dat ik kan lezen, schrijven en maken wat ik wil.

Het kan niet zo zijn dat er constant iemand over mijn schouder mee mag kijken. Daarom vind ik het heel erg om te zien hoe onzorgvuldig er door overheden en bedrijven met privacy wordt omgegaan. Privacy is een van de belangrijkste pijlers van een vrije samenleving en moet beschermd worden. Ik ben blij dat ik hier als office manager van Bits of Freedom een bescheiden bijdrage aan kan leveren.

Imre Jonk

Stuur mail

Privacy schept ruimte voor ontwikkeling.

Mijn interesse voor privacy en vrijheid is toegenomen met de onthullingen en ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie. Een paar jaar geleden maakte ik me dan ook niet zoveel zorgen om dat soort dingen, maar ook nu hoor ik regelmatig van vrienden en kennissen dat zij niets te verbergen hebben. Dat klinkt heel onschuldig, maar volgens mij is dat een uitspraak waar je jezelf lelijk aan kan snijden. Iedereen heeft immers baat bij een privésfeer. Het gaat er ook van uit dat er twee soorten mensen zijn: zij die alles doen zoals het hoort (en daarom niet bang hoeven te zijn voor de mening van anderen), en zij die duistere dingen doen waarvan niemand iets mag weten. Dit laat niet veel ruimte over voor ontwikkeling en is voor mij een belangrijke reden om privacy en vrijheid serieus te nemen. Er moeten wetten zijn die onze privacy waarborgen en ons beschermen tegen misbruik van persoonsgegevens. Daarom ben ik nu aan de slag bij Bits of Freedom. Deze organisatie zet zich in voor onze collectieve rechten, die we nu al hard nodig hebben.

David Korteweg

Stuur mail

De ongelijke machtsverhoudingen die ontstaan door informatie-assymetrie, kunnen grote, nadelige gevolgen hebben voor ieder individu.

Na vijf jaar als advocaat werkzaam te zijn geweest op het gebied van IT-recht, privacy en telecommunicatierecht, wil ik mij nu inzetten voor de rechten en belangen van individuele internetgebruikers. De controledrang bij overheden en bedrijven over je internetgebruik blijft alsmaar toenemen. Daarentegen staat de controle als individuele internetgebruiker over je eigen persoonlijke data en communicatie onder druk. De ongelijke machtsverhoudingen die hierdoor ontstaan, kunnen grote, nadelige gevolgen hebben voor ieder individu.

Als advocaat heb ik mij onder andere beziggehouden met relevante onderwerpen als netneutraliteit, privacy, de vertrouwelijkheid van telecommunicatie en de internationale bevoegdheden van opsporingsinstanties. Daarvoor heb ik als vrijwilliger gewerkt bij Bits of Freedom en de Amerikaanse digitale burgerrechtenorganisatie EFF. Zo heb ik goed kunnen zien hoe belangrijk de rol van een burgerrechtenbeweging als Bits of Freedom is voor de (politieke) erkenning en bescherming van de rechten van individuele internetgebruikers. Hierbij gaat het niet alleen om het politiek op de kaart zetten van belangrijke thema’s, maar ook dat constructief wordt bijgedragen aan concreet beleid en wetgeving. Bits of Freedom doet dit in mijn ogen op een effectieve en constructieve manier.

Tijmen Swaalf

Stuur mail

Hoeveel je ook van jezelf wilt laten zien, je moet hier zelf regie over hebben. Online privacy is een recht, geen speelbal voor bedrijven.

Tijdens en na mijn studie Media en Cultuur heb ik gewerkt als televisieproducent, projectmanager, in het onderwijs en als winkeleigenaar. In januari 2016 ontdekte ik dat mijn kracht ligt in het opzetten en sturen van strategische campagnes voor beleidsverandering. Ik kijk er dan ook zeer naar uit om dit voor Bits of Freedom te doen.

Als strateeg ga ik er voor zorgen dat meer mensen betrokken raken bij de campagnes die wij voeren, zodat men persoonlijke gegevens niet klakkeloos toevertrouwt aan bedrijven en niet zomaar genoegen neemt met veranderingen die onze digitale vrijheid inperken. Juist die vrijheid leidt tot nieuwe, creatieve inzichten en oplossingen. Het is een voorrecht om hieraan te werken in een zeer deskundig team en met uiterst vakbekwame vrijwilligers.

Oud-medewerkers

Ot van Daalen

Van heroprichter van Bits of Freedom, naar digitale-rechtenadvocaat.

In 2009 richtte ik Bits of Freedom op omdat ik vond dat Nederland een beweging nodig had die privacy en communicatievrijheid beschermde. Het idee was altijd om, als de organisatie op eigen benen kon staan, weer aan iets nieuws te beginnen. Toen de organisatie stond, heb ik daarom in 2014 een nieuwe stap gezet.

Ik zet mijn ervaring op het gebied van recht, politiek en media nu in
bij de Autoriteit Persoonsgegevens als toezichthouder en het Instituut voor Informatierecht als onderzoeker.

 

Floris Kreiken

Onderzoeker die zich inzet voor burgerrechten.

Hiervoor heb ik 4 jaar promotie-onderzoek gedaan aan de TU Delft naar auteursrechthandhaving online en de verhouding daarvan met mensenrechten. Daar zag ik dat op het terrein van internetregulering auteursrecht slechts één domein is waar commercie en overheden in grote mate de dienst uitmaken. Ook op terreinen als netneutraliteit, digitale opsporing, en patenten, dendert een trein door het wetgevingslandschap die de gebruiker vaak voorbij raast. Hoewel onderzoek doen mij zeer aansprak, leek het mij nuttig en leuk die kennis in de praktijk te brengen bij een organisatie die de trein ook op het burgerrechten-station doet stoppen. Ik ga mij de komende tijd met name bezig houden met auteursrecht, databescherming en netneutraliteit.

Ik heb in het verleden les gegeven in rechten aan de Universiteit Delft en ben politiek actief geweest. Daarnaast mocht ik tijdens de Snowden-affaire stage lopen bij de Electronic Frontier Foundation in San Francisco. Een onvergetelijke ervaring, die mijn overtuigingen alleen maar heeft gesterkt.

Tim Toornvliet

Strategisch bijdragen aan een doel waar ik helemaal achter sta.

Als communicatiewetenschapper heb ik geleerd dat elk nieuw medium altijd kan rekenen op fanatieke voor- en tegenstanders. Voor internet dreigen regelmatig de negatieve aspecten de positieve te overheersen. Juist daarom is het belangrijk dat Bits of Freedom zich in blijft zetten om de goede kanten van het internet te beschermen en problemen op te lossen. Het is geweldig dat ik daar als communicatiestrateeg aan bij kon dragen.

Janneke Slöetjes

Met de kennis en inzet van een advocate, maar dan voor de belangen van internetgebruikers.

Privacyrecht en het recht op vrije meningsuiting -en dan met name in relatie tot internet- zijn onderwerpen die ik erg interessant vind. Ik wil me dan ook graag inzetten voor de bescherming van die rechten. En Bits of Freedom is natuurlijk de ideale plaats om dat te doen! Voordat ik voor Bits of Freedom ging werken, heb ik rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en was ik vier jaar advocaat bij Kennedy Van der Laan. Ik heb daar veel ervaring opgedaan met adviseren en procederen op het gebied van privacy, IT- en algemeen civielrecht. Waar ik als advocaat zo goed mogelijk de belangen van mijn cliënten behartigde, zal ik bij Bits of Freedom zo goed mogelijk de belangen van internetters verdedigen door me in te zetten voor een open internet en de bescherming van privé-gegevens.

Simone Halink

Alleen door onze internetvrijheid te bewaken blijven we auteur van ons eigen leven.

Ik vind het belangrijk dat ons internetgebruik onze zaak blijft. Dat we zelf kunnen bepalen tot welke informatie we toegang hebben en tot welke informatie we toegang verschaffen. Bedrijven en de overheid mogen ons die vrijheid niet zomaar ontnemen. Omdat die vrijheid ons grondrecht is en omdat we vergeven vrijheid moeilijk terug krijgen. Daarom moeten we die vrijheid bewaken en ons niet verliezen in de mogelijkheden van digitale technologie. Alleen dan blijven we de auteur van ons eigen leven. Het bewaken van fundamentele vrijheden is voor mij een belangrijke drijfveer sinds mijn studie rechten in Amsterdam en New York. Na mijn studie ben ik als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek gaan werken. Daar besefte ik dat plezier en gedrevenheid je werk betekenis geven. Hier kan ik samen met bevlogen mensen op een openhartige en innovatieve manier opkomen voor internetvrijheid in Nederland.

Martijn Loth

Als geek van het eerste uur hou ik me bezig met veel facetten van het internet, bij Bits of Freedom kan ik dat internet nu helpen.

Werk is geen werk als het ook een hobby is. Als geek van het eerste uur hou ik me bezig met veel facetten van het internet: van webdevelopment en beveiliging tot het prediken van het Linux-evangelie. Helaas zie ik met lede ogen de huidige ontwikkelingen op het internet aan. Censuur, datalekken en privacyschendingen zijn de orde van de dag. De grootste bedreigingen komen niet meer vanuit verre niet-democratische landen, maar vanuit onze eigen samenleving. Ons internet wordt omsingeld door machten die haar het zwijgen op willen leggen. Bij Bits of Freedom kan ik ons internet helpen. Ik vind het een eer om te mogen werken met gepassioneerde collega’s en getalenteerde vrijwilligers. Elke dag is hier een nieuw, leerzaam avontuur! Naast mijn werk bij Bits of Freedom kan ik de theoretische kennis van mijn rechtenstudie in de praktijk brengen via rechtswinkel de Clinic. Daar adviseer ik particulieren en startende ondernemers op alle gebieden van intellectueel eigendomsrecht, privacyrecht, mediarecht en e-commerce. Kwestie van bezig blijven.

Daphne van der Kroft

Dat wat ik belangrijk, interessant en leuk vind, komt in deze baan bij elkaar.

Voor Bits of Freedom werkte ik bij campagnebureau BKB. Daar heb ik veel geleerd op het gebied van communicatiestrategie, lobby, strategisch onderzoek en het organiseren van evenementen. En één van de belangrijkste lessen die ik leerde was dat het een grote luxe is om te werken voor een doel waar je écht in gelooft. Met mijn achtergrond als juriste opgeleid in het Informatierecht is Bits of Freedom een ideale werkplek. Hier leer ik elke dag bij. Door alle mensen die in ons doel geloven, ons steunen, geld doneren, aan onze documenten meeschrijven, kritiek leveren en ons weer op nieuwe ideeën brengen. Daar krijg ik zo’n kick van. Dit had ik voor geen goud willen missen.

Geertje de Man

Veiligheid online is een belangrijk thema in een digitale wereld.

Nadat ik sociale studies heb gestudeerd, heb ik veel met jongeren gewerkt. Zo heb ik onder andere een eigen kinderpersbureau opgericht. Veiligheid online is een belangrijk thema dat ik in mijn lessen verwerk. Jongeren van nu groeien op in een digitale wereld, wat natuurlijk super is, maar waar ook heel veel gevaren in schuil gaan. Jongeren overzien lang niet altijd de consequenties, ze zijn vaak naïef en onwetend. Graag wil ik bij jongeren meer bewustwording creëren en verandering in internetgedrag aanbrengen. Gelukkig sta ik hier niet alleen voor. Ik vind het dan ook fantastisch dat Bits of Freedom zich op veel grotere schaal hier mee bezighoudt. Zodat er onder andere meer bewustwording ontstaat bij iedereen, maar ook beleidsverandering plaatsvindt waardoor privé communicatie ook echt privé blijft.

Willemijn Aerdts

Ik ben blij te mogen werken bij een organisatie waar mijn hart sneller van gaat kloppen en die zich met zaken bezighoudt die er echt toe doen!

Vanaf 2009 was ik onderzoeksmedewerker bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik deed daar onderzoek naar het Nederlandse beleid in de Westelijke Balkan en was de secretaris van het Panel van Advies. Daarvoor werkte ik voor campagnebureau BKB. Daar heb ik onder andere campagnes gemaakt voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid. Ook ben ik actief als Worldconnector, een netwerk dat mensen vanuit verschillende achtergronden met elkaar verbindt om te zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dat is iets wat ik ook met de supporters van Bits of Freedom wil doen, en dan specifiek voor internetvrijheid.

Axel Arnbak

Schendingen van digitale burgerrechten zijn dichterbij dan je denkt.

Om het belang van een vrije rechtstaat te doorgronden, ging Axel rechten studeren. Tijdens zijn studie was hij jaar lang voorzitter van de VeerStichting. Daarna studeerde hij verder aan het Instituut voor Informatierecht in Amsterdam om meer te leren over de impact van technologie op recht en samenleving. Met zijn scriptie won hij de Internetscriptieprijs 2009 en later ook de UvA-scriptieprijs 2010. Bij Bits of Freedom heeft Axel twee jaar lang een constructieve bijdrage kunnen leveren aan het beschermen van ons recht op privacy. Zo heeft hij zich onder meer intensief ingezet voor de afschaffing van de bewaarplicht, zowel op Nederlands als Europees niveau. Vanaf september 2011 gaat hij verder als academicus, dan is hij aan het Instituut voor Informatierecht verbonden als promovendus.

WORD DONATEUR

Doe mee

Vind je internetvrijheid een van de belangrijkste onderwerpen van de 21ste eeuw? En wil je niets liever dan jouw talenten inzetten voor vrijheid en privacy op het internet? Dan ben je bij Bits of Freedom op je plaats.

Zet je talent in!