Afbeelding gebaseerd op The Rainbow Council van BRICK 101 (licentie: CC BY-NC-SA 2.0)

Raad van Advies

Bits of Freedom heeft een onafhankelijke Raad van Advies. Deze bestaat uit prominenten met kennis op het gebied van recht, politiek, media en communicatie, kunst en technologie. De Raad van Advies komt eens in de zes maanden bij elkaar en geeft dan aan de hand van een discussiestuk advies aan Bits of Freedom over twee of drie specifieke vragen. Deze vragen hebben betrekking op de middellange-termijn strategie van Bits of Freedom. De leden van de Raad van Advies worden voor vier jaar gekozen. Op dit moment bestaat de Raad van Advies uit de volgende personen:

Bart Jacobs (voorzitter) studeerde wiskunde en filosofie in Nijmegen. Hij promoveerde in 1991, ook in Nijmegen, op het gebied van de theoretische informatica. Daarna werkte hij aan de universiteiten van Cambridge (Engeland) en Utrecht, en aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam. Sinds 2002 is hij hoogleraar op het gebied security en correctheid van software aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met zijn onderzoeksgroep heeft hij de afgelopen jaren aan een aantal maatschappelijk relevante onderwerpen gewerkt rond chipkaarten (bijv. in het biometrische paspoort en het OV), elektronisch stemmen, kilometerheffing, slimme meters, en privacy en anonimiteit. De nadruk in zijn privacyonderzoek ligt op de ontwikkeling van structurele, technische bescherming van persoonsgegevens, in tegenstelling tot enkel procedurele bescherming. Sinds 2005 is Jacobs ook deeltijd hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 2007 was Jacobs lid van de commissie Korthals Altes die over de herinrichting van het Nederlandse stemproces adviseerde.

Ot van Daalen heeft Bits of Freedom heropgericht in 2009. Hij is advocaat bij IT- en privacykantoor Project Moore en docent bij het Instituut voor Informatierecht. Daarnaast is hij lid van de Raad van Advies van het SIDN Fonds en bestuurslid van EDRi.

Linda Duits is sociaal wetenschapper gespecialiseerd in populaire cultuur. Ze promoveerde in 2008 op multiculturele meisjescultuur aan de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam, waar ze tot 2010 werkte als Universitair Docent. Daarna begon ze Diep Onderzoek, een kenniscentrum op het gebied van jongeren en media. Ze blogt dagelijks over ontwikkelingen in en onderzoek naar populaire cultuur, publiceert regelmatig in diverse media, waaronder NRC Handelsblad, en is columnist voor Folia. Duits is als onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON) van de Universiteit Utrecht. Daarnaast geeft ze freelance les aan verschillende hoger onderwijsinstellingen.

Maxim Februari is schrijver en rechtsfilosoof. Hij is geïnteresseerd in de invloed van technologie op recht, politiek en bestuur. Sinds 2008 is hij lid van het zelfstandig adviescollege DEGAS (Dutch Expert Group Aviation Safety), hij schrijft romans, essays en wekelijks een column op de opiniepagina van NRC Handelsblad.

Antoinette Hertsenberg is journalist en programmamaakster. Ze is presentatrice en eindredactrice van het kritische consumentenprogramma TROS Radar. Daarnaast presenteert ze Opgelicht?! Voorheen was ze (interim-)directrice van de TROS en presenteerde ze actualiteitenprogramma’s. Het vaktijdschrift Villamedia heeft haar in 2009 uitgeroepen tot Journalist van het Jaar. In 2010 werd zij door maandblad Opzij uitgeroepen tot de ‘machtigste mediavrouw van Nederland’.

Anneke Jansen is zelfstandig ondernemer, nerd by proxy, curator van lezingen en debatten en manager in de uitvoerende kunsten. In 2006 was ze mede-oprichter van het Amsterdam Fringe Festival. Een festival dat zich ontwikkelde tot een belangrijk onafhankelijk platform voor internationaal experimenteel cross-over theater. Het Amsterdam Fringe Festival onderscheidt zich van andere theaterfestivals door een nadruk op innovatie in cultureel ondernemerschap, een open inschrijving in plaats van het gangbare curatormodel, een horizontale organisatiestructuur met nadruk op in-house training en community building en een festivalformat dat artistieke innovatie combineert met een informele, grenzeloze en toegankelijke context. Tevens is ze co-founder en mede-eigenaar van voordemensen.nl, een bedrijf dat zich richt op online oplossingen voor evenementen en festivals, zoals het ontwikkelen van een toegankelijk kassa-systeem waar je je niet dood aan ergert.

Olaf Kolkman is Chief Internet Technology Officer van de Internet Society. Internettechnologie wekte in de vroege jaren ’90, tijdens zijn studie sterrenkunde, zijn interesse. Professioneel houdt Kolkman zich sinds 1996 met Internet bezig. Bij RIPE NCC was hij mede verantwoordelijk voor het ontwerp van wat later zou uitgroeien tot een wereldwijd testnetwerk en raakte hij betrokken bij de standaardisatie-activiteiten van de Internet Engineering Task Force (IETF). In 2007 werd Kolkman directeur van NLnet Labs. Onder zijn leiding, tot en met 2014, produceerde NLnet Labs wereldwijd uitgerolde Open Source DNS-software, werd er onderzoek gedaan naar technische issues met een wereldwijde impact, droeg het Lab actief bij in regionale en globale Internetstandaardisatie en bestuur (bijv. ICANN, RIPE, IETF), en verwierf het Lab wereldwijde bekendheid door haar werk op het gebied van ontwikkeling van DNSSEC. Kolkman heeft een aantal functies binnen de IETF bekleed. Zo was hij enkele malen werkgroepvoorzitter, lid van de IAB van 2006 tot 2012, en haar voorzitter van 2007 tot 2010. Hij is de IETF afgevaardigde in het Europees Multi-Stakeholder-platform voor ICT-standaardisatie en ‘Trusted Community Representative’ in het kader van de DNS root-signing ceremony. Olaf beschrijft zichzelf als een Internet-generalist en ‘evangineer’, iemand met diepe kennis van een paar van de technische aspecten van het Internet die het leuk vindt bruggen te bouwen tussen techniek, bestuur en samenleving.

Bert-Jaap Koops is hoogleraar regulering van technologie bij TILT, Universiteit van Tilburg. Hij doet onderzoek naar computercriminaliteit, cyber-opsporing, privacy en dataprotectie. Hij is ook geïnteresseerd in onderwerpen als DNA-opsporing, identiteit, digitale grondrechten, regulering door techniek, de maakbare mens, en reguleringsvraagstukken rond genetica, robotica en neurotechnologie. Met een persoonlijke postdoc-subsidie (1999), VIDI (2003) en VICI (2014) is Koops een van de weinige Nederlandse onderzoekers die alle drie stadia van NWO’s (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek) persoonsgerichte subsidies heeft ontvangen. Van 2005-2010 was hij lid van De Jonge Akademie, een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Sjoera Nas is werkzaam bij de Autoriteit Persoonsgegevens als internet en telecom expert. Ze heeft moderne geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1998 tot 2002 was zij perswoordvoerder voor internet provider XS4ALL op het gebied van privacy, veiligheid en vrijheid van meningsuiting. Daarna was ze tot 2006 mededirecteur van Bits of Freedom. Zij was tevens lid van het bestuur van European Digital Rights (EDRi) en oprichter/hoofdredacteur van de tweewekelijkse nieuwsbrief EDRI-gram.

Lineke Sneller is hoogleraar Interne beheersing, in het bijzonder IT Value, bij Nyenrode Business Universiteit. Naast haar werk bij Nyenrode is Lineke onder meer lid van de Raad van Commissarissen van Achmea, ProRail en CCV, en non-executive director van Ortec international. Ze is voorzitter van het externe auditcommittee van Wigo4IT en partner van het Bureau voor Management & ICT. In de afgelopen jaren heeft Lineke diverse CIO- en directieposities bekleed, bij Vodafone, Tele2, InterfaceFLOR en PTT Post. Daarnaast is ze voorzitter geweest van de IT-beroepsvereniging Ngi, en lid van de raad van advies van de Vereniging van Registercontrollers.

Jaap Stronks is directeur van Bolster, een bureau in Rotterdam dat maatschappelijke organisaties helpt bij de vernieuwing van communicatie en betrokkenheid. Sinds zijn studie Communicatiewetenschap in Nijmegen werkte hij als zelfstandig ondernemer, en van 2010 tot 2012 als mede-oprichter van bureau Johnny Wonder, voor vele journalistieke en maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen op het gebied van online-communicatie en campagnes. Zo coördineerde hij voor de PvdA de online-campagnes voor de landelijke verkiezingen van 2010 en 2012. Hij is verder lid van de Raad van Advies van Hard//Hoofd, een online tijdschrift voor kunst en journalistiek.

WORD DONATEUR

Doe mee

Vind je internetvrijheid een van de belangrijkste onderwerpen van de 21ste eeuw? En wil je niets liever dan jouw talenten inzetten voor vrijheid en privacy op het internet? Dan ben je bij Bits of Freedom op je plaats.

Zet je talent in!