Bedrijfs-supporter worden

Steun nu Bits of Freedom en bescherm internetvrijheid

Vrijheid en privacy op internet staan steeds meer onder druk, met vergaande gevolgen voor het dagelijks leven van miljoenen Nederlandse internetgebruikers. Hun gegevens worden steeds vaker en steeds langer opgeslagen. Hun toegang tot websites kan worden geblokkeerd. Er wordt zelfs gelobbied om gebruikers van internet af te sluiten. Ook de ontwikkeling van innovatieve diensten dreigt te worden beperkt.

De komende jaren zijn bepalend voor de toekomst van vrijheid en privacy op internet. Nu moeten we waarborgen dat iedere internetgebruiker zelf kan bepalen wat met zijn privé-gegevens gebeurt. Nu moet worden ingegrepen om te zorgen dat iedereen in Nederland kan blijven genieten van een open en vrij internet zonder grenzen.

Bits of Freedom komt op voor vrijheid en privacy op internet. We maken ons hard voor een open en vrij internet dat toegankelijk is voor iedereen, waar iedereen informatie digitaal kan delen en waar privé communicatie privé blijft. Onze kracht is de combinatie van expertise, een constructieve lobby waar mogelijk en scherpe actie waar nodig. En met harde resultaten:

We helpen mensen hun eigen gegevens te beveiligen door samen met vrijwilligers regelmatig Privacy Cafés te organiseren. Op deze gratis bijeenkomsten door het hele land hebben al honderden mensen zich laten voorlichten over veilig internetten en konden ze samen met experts direct aan de slag om hun eigen apparaten privacyvriendelijker te maken. Ook hebben we de Internetvrijheid Toolbox gemaakt: een pagina boordevol tips en tools om veilig en privacyvriendelijk te internetten. Zo helpen we jong en oud met hun digitale zelfverdediging.
We bieden succesvol weerstand tegen de lobbystorm rondom de privacyverordening. Toen dit onderwerp voorlag in het Europees Parlement stak een ongeëvenaarde lobbystorm op van grote, vaak Amerikaanse, bedrijven (denk aan Facebook en Google). Samen met andere Europese burgerrechtenorganisaties bood Bits of Freedom weerstand. De tekst die door het Parlement is aangenomen is niet perfect, maar zonder ons werk was het er veel minder goed aan toe geweest.
We voerden campagne voor netneutraliteit, het principe dat internetgebruikers zelf kunnen blijven bepalen welke sites of diensten zij gebruiken. Hierdoor is een wetswijziging met overgrote meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Een primeur in Europa, die wereldwijd aandacht kreeg. Daardoor zag de Europese Commissie de noodzaak om hier ook Europees regels voor op te stellen.
We zetten internetvrijheid op de kaart tijdens verkiezingen. Met een Manifest voor Internetvrijheid en de Digitale Vrijheidswijzer. In het laatste regeerakkoord vonden we meerdere punten uit ons manifest terug. Ook in de Digitale Vrijheidswijzer scoorden politieke partijen in 2012 over het algemeen beter dan twee jaar eerder. Internetvrijheid staat dus steeds steviger op de politieke agenda.
Met de Big Brother Awards zetten we de grofste privacyschenders in de schijnwerpers (en reiken we een prijs uit aan privacyhelden). Tijdens een vrolijke avond worden personen, bedrijven en overheden te kijk gezet die zich bij uitstek hebben onderscheiden door grove inbreuken op de privacy en vrijheid van burgers. Ook reiken we een oeuvreprijs uit aan diegenen die juist veel doen voor privacy.

Uw bedrijf heeft vanaf nu de mogelijkheid om onze activiteiten mede mogelijk te maken. Bescherm vrijheid en privacy op internet. Word supporter van Bits of Freedom.

Doneer nu meer dan 5.000 Euro en word een jaar lang gigabit-supporter. Op de supporterspagina van onze website en in ons jaarverslag wordt uw bedrijf met logo vermeld als gigabit-supporter. Indien gewenst zal een medewerker van Bits of Freedom één keer een lezing geven over een aan Bits of Freedom gerelateerd onderwerp. Dat kan zowel binnen uw bedrijf als op een van uw evenementen. Uw bedrijf krijgt vijf kaartjes voor de jaarljks door Bits of Freedom georganiseerde Big Brother Awards. Als u daar op prijs stelt, sturen we uw bedrijf vijftien Bits of Freedom t-shirts toe.
Doneer nu meer dan 2.500 Euro en word een jaar lang megabit-supporter. Op de supporterspagina van onze website en in ons jaarverslag wordt uw bedrijf met logo vermeld als megabit-supporter van Bits of Freedom. Uw bedrijf krijgt drie kaartjes voor de jaarljks door Bits of Freedom georganiseerde Big Brother Awards. Als u daar op prijs stelt, sturen we uw bedrijf tien Bits of Freedom t-shirts toe.
Doneer nu meer dan 500 Euro en word een jaar lang kilobit-supporter. Op de supporterspagina van onze website en in ons jaarverslag wordt uw bedrijf vermeld als kilobit-supporter van Bits of Freedom. Uw bedrijf krijgt twee kaartjes voor de jaarljks door Bits of Freedom georganiseerde Big Brother Awards. Als u daar op prijs stelt, sturen we uw bedrijf vijf Bits of Freedom t-shirts toe.

Iedere bedrijfssupporter krijgt het jaarverslag toegezonden. Ook wordt u uitgenodigd voor de borrel die we ieder kwartaal organiseren voor onze achterban.

Bits of Freedom is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donaties aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Uw bedrijf kan met onderstaand logo op uw website aangeven dat u Bits of Freedom steunt.

Wilt u als bedrijf Bits of Freedom steunen? Neem dan contact op met directeur Hans de Zwart om de mogelijkheden waarop uw bedrijf Bits of Freedom kan steunen verder te bespreken: +31 6 2185 6845, hans.dezwart@bof.nl.

Hoe garandeert Bits of Freedom haar onafhankelijkheid? Donaties van bedrijven worden slechts aangenomen als hieraan geen voorwaarden verbonden zijn. Onze onafhankelijkheid wordt verder gewaarborgd doordat veel bedrijven een relatief klein bedrag bijdragen. Wij zullen altijd een financiële buffer reserveren, zodat het voortbestaan van Bits of Freedom niet in gevaar komt wanneer een donateur zich terugtrekt.  Bits of Freedom streeft ernaar minimaal eenderde van haar budget van individuele supporters, eenderde van fondsen en maximaal eenderde van bedrijven aan te trekken.

 

Support Bits of Freedom
Your company has the opportunity to help protect freedom and privacy on the internet. Support Bits of Freedom by donating now. Please find more information in our Memo on Corporate Supporters (PDF).

WORD DONATEUR

Doe mee

Vind je internetvrijheid een van de belangrijkste onderwerpen van de 21ste eeuw? En wil je niets liever dan jouw talenten inzetten voor vrijheid en privacy op het internet? Dan ben je bij Bits of Freedom op je plaats.

Zet je talent in!