Bedrijfs-supporter worden

Steun nu Bits of Freedom en bescherm internetvrijheid

Vrijheid en privacy op internet staan steeds meer onder druk, met vergaande gevolgen voor het dagelijks leven van miljoenen Nederlandse internetgebruikers. Hun gegevens worden steeds vaker en steeds langer opgeslagen. Hun toegang tot websites kan worden geblokkeerd. En ook de ontwikkeling van innovatieve diensten dreigt te worden beperkt.

De komende jaren zijn bepalend voor de toekomst van vrijheid en privacy op internet. Nu moeten we waarborgen dat iedere internetgebruiker zelf kan bepalen wat met zijn privégegevens gebeurt. Nu moet worden ingegrepen om te zorgen dat iedereen in Nederland kan blijven genieten van een open en vrij internet zonder grenzen. U én uw medewerkers zijn voorlopers en herkennen dat en vinden dat dit debat een serieuze stem verdient.

Bits of Freedom komt op voor vrijheid en privacy op internet. We maken ons hard voor een open en vrij internet dat toegankelijk is voor iedereen, waar iedereen informatie digitaal kan delen en waar privécommunicatie privé blijft. Onze kracht is de combinatie van expertise, een constructieve lobby waar mogelijk en scherpe actie waar nodig. En met harde resultaten:

We helpen mensen hun eigen gegevens te beveiligen door samen met vrijwilligers regelmatig Privacy Cafés te organiseren. Op deze gratis bijeenkomsten door het hele land hebben al honderden mensen zich laten voorlichten over veilig internetten en konden ze samen met experts direct aan de slag om hun eigen apparaten privacyvriendelijker te maken. Ook hebben we de Internetvrijheid Toolbox gemaakt: een pagina boordevol tips en tools om veilig en privacyvriendelijk te internetten. Zo helpen we jong en oud met hun digitale zelfverdediging.
Bits of Freedom faciliteerde massale weerstand tegen massaal sleepnet In 2015 maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken het concept voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bekend. Met deze wet krijgen de geheime diensten meer mogelijkheden om onze communicatie af te luisteren en onze telefoongesprekken, berichten, e-mails en website-bezoeken te analyseren. Dit zou de meest vergaande bevoegdheid zijn die de diensten ooit hebben gehad. We lanceerden een website waar mensen via drie eenvoudige stappen hun mening over het voorstel konden formuleren en naar voor de consultatie konden insturen. Het resultaat van onze oproep was overweldigend. Er waren ruim 1100 reacties (waarvan 557 openbaar) binnengekomen, een absoluut record!
We boden succesvol weerstand tegen de lobbystorm rondom de privacyverordening. Toen dit onderwerp voorlag in het Europees Parlement stak een ongeëvenaarde lobbystorm op van grote, vaak Amerikaanse, bedrijven (denk aan Facebook en Google). Samen met andere Europese burgerrechtenorganisaties bood Bits of Freedom weerstand. De tekst die door het Parlement is aangenomen is niet perfect, maar zonder ons werk was het er veel minder goed aan toe geweest.
We voerden campagne voor netneutraliteit, het principe dat internetgebruikers zelf kunnen blijven bepalen welke sites of diensten zij gebruiken. Hierdoor is een wetswijziging met overgrote meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Een primeur in Europa, die wereldwijd aandacht kreeg. Daardoor zag de Europese Commissie de noodzaak om hier ook Europees regels voor op te stellen.
Met de Big Brother Awards zetten we de grofste privacyschenders in de schijnwerpers (en reiken we een prijs uit aan privacyhelden). Tijdens een vrolijke avond worden personen, bedrijven en overheden te kijk gezet die zich bij uitstek hebben onderscheiden door grove inbreuken op de privacy en vrijheid van burgers. Ook reiken we een oeuvreprijs uit aan diegenen die juist veel doen voor privacy.

Uw bedrijf heeft vanaf nu de mogelijkheid om onze activiteiten mede mogelijk te maken. Medewerkers van bedrijfssupporters zijn er vaak heel trots op dat hun werkgevers Bits of Freedom steunt. Bescherm vrijheid en privacy op internet. Word supporter van Bits of Freedom.

Doneer nu meer dan 5.000 Euro en word een jaar lang gigabit-supporter. Op de supporterspagina van onze website en in ons jaarverslag wordt uw bedrijf met logo vermeld als gigabit-supporter. Indien gewenst zal een medewerker van Bits of Freedom één keer een lezing geven over een aan Bits of Freedom gerelateerd onderwerp. Dat kan zowel binnen uw bedrijf als op een van uw evenementen. Uw bedrijf krijgt vijf kaartjes voor de jaarljks door Bits of Freedom georganiseerde Big Brother Awards. Als u daar op prijs stelt, sturen we uw bedrijf vijftien Bits of Freedom t-shirts toe.
Doneer nu meer dan 2.500 Euro en word een jaar lang megabit-supporter. Op de supporterspagina van onze website en in ons jaarverslag wordt uw bedrijf met logo vermeld als megabit-supporter van Bits of Freedom. Uw bedrijf krijgt drie kaartjes voor de jaarljks door Bits of Freedom georganiseerde Big Brother Awards. Als u daar op prijs stelt, sturen we uw bedrijf tien Bits of Freedom t-shirts toe.
Doneer nu meer dan 500 Euro en word een jaar lang kilobit-supporter. Op de supporterspagina van onze website en in ons jaarverslag wordt uw bedrijf vermeld als kilobit-supporter van Bits of Freedom. Uw bedrijf krijgt twee kaartjes voor de jaarljks door Bits of Freedom georganiseerde Big Brother Awards. Als u daar op prijs stelt, sturen we uw bedrijf vijf Bits of Freedom t-shirts toe.

Iedere bedrijfssupporter krijgt het jaarverslag toegezonden. Ook wordt u uitgenodigd voor de borrel die we ieder kwartaal organiseren voor onze achterban.

Bits of Freedom is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donaties aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Uw bedrijf kan met onderstaand logo op uw website aangeven dat u Bits of Freedom steunt.

Wilt u als bedrijf Bits of Freedom steunen? Neem dan contact op met directeur Hans de Zwart om de mogelijkheden waarop uw bedrijf Bits of Freedom kan steunen verder te bespreken: +31 6 2185 6845, hans.dezwart@bof.nl.

Hoe garandeert Bits of Freedom haar onafhankelijkheid? Donaties van bedrijven worden slechts aangenomen als hieraan geen voorwaarden verbonden zijn. Onze onafhankelijkheid wordt verder gewaarborgd doordat veel bedrijven een relatief klein bedrag bijdragen. Wij zullen altijd een financiële buffer reserveren, zodat het voortbestaan van Bits of Freedom niet in gevaar komt wanneer een donateur zich terugtrekt.  Bits of Freedom streeft ernaar minimaal een derde van haar budget van individuele supporters, een derde van fondsen en maximaal een derde van bedrijven aan te trekken.

WORD DONATEUR

Doe mee

Vind je internetvrijheid een van de belangrijkste onderwerpen van de 21ste eeuw? En wil je niets liever dan jouw talenten inzetten voor vrijheid en privacy op het internet? Dan ben je bij Bits of Freedom op je plaats.

Zet je talent in!